Om turforeninga

Om Os Turforening
Jeg er medlem - er du?

Den største aktiviteten for Os Turforening er oppkjøring av skiløyper. Løypene vil i stor grad gå i eksisterende løypetraseèr som er nærmere beskrevet her på nettsidene og i løypeguiden vår. På grunn av kostnader og kvalitet på løypenettet, har vi i hovedsak prioritert tre "hovedløyper": Nørdalen, Åsan og runden Nansenhytta-Østvangen.

  • Medlemskontigenten er det viktigste bidraget til å opprettholde og videreutvikle våre skiløpuer. Denne kan betales enten til konto 1885 38 17100, via Vipps eller mCash. Husk å merke betalingen med navn og type medlemskap.

  • Enkeltmedlemmer: kr 400,- Familiemedlemskap (med barn fra fire til atten år): kr 600,-

Våre gode sponsorer

Våre sponsorer støtter oss slik at vi kan få til bedre løypekjøring. Støtt våre sponsorer!

Følg med på hvor løypemaskina er, og hvor lenge siden det er kjørt skispor (ekstern link)

Nyheter

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss