Sålekinna sør

Sålekinna sør (Sålekinntoppen) 1591 moh ligger i Tolga kommune nær kommunegrensa mot Os.

Toppen er et populært turmål og er et av regionens beste utsiktpunkter. Sålekinna ligger øst for Øversjødalveien mellom Narbuvoll og Øversjødalen.

Sålekinna består av tre topper, Svarthaugkinna 1487 moh, Nordresålekinna 1595 moh og Sålekinntoppen 1591 moh.

Det enkleste og mest brukte utgangspunktet for turen til Sålekinntoppen er fra gården Øversjøen. Hit kommer du ved å kjøre Øversjødalsveien enten via bommen ved Narbuvoll kirke eller via bommen i Øversjødalen.

Fra bommen i Øversjødalen kjører du ca 3 kilometer på Øversjødalveien før du kommer til gården Øversjøen, her kjører du over ei lita bru og parkerer ved en garasje med tilrettelagt og merket parkering 150 meter før gardstunet.

Fra parkeringen starter du turen ved å gå forbi sommerfjøset på gården og følger deretter en tørr og tydelig sti gjennom litt fjellbjørkskog før du kommer oppå snaufjellet og fortsetter en fin lettgått sti helt til du kommer til steiura noen hundre meter under toppen.

Turen opp tar 1,0 time med meget rask gange, 1,5 time med rask gange og 2,0 timer med normal gangfart.

Parkering er skiltet 150 m før gårdstunet.

Turen starter forbi sommerfjøset på Øversjøen

Litt bjørkeskog i starten

…deretter tørr og tydelig sti mot toppen

…også steinura før toppen

Ruta fra Øversjøen til Sålekinntoppen, ca 5 kilometer