Falkpiggen

Kjør Vangrøftdalen ifra Dalsbygda -Bomvei ifra Løvli alle betalingsmuligheter utenom kort.

Kjør Vangrøftdalen helt til du kommer til skilting med Falken,kjør veien helt til enden -Parkering ved Falksetra-ta så veien /stien til høyre for setra og følg merket sti helt til toppen-merket med gule bånd.

God Tur!