26. oktober 2015

Årsberetning 2014-2015

ÅRSBERETNING FOR OS TURFORENING 2014-2015

Styret har bestått av:
Wenche Ytterhaug – Leder
Kay Johanne Aamo – Styremedlem
Arne Ingar Bækken – Kasserer
Gunn Nylend Axthorne – Sekretær
Terje Nygård – Løypeansvarlig

Styrearbeid / møter
Siden sist årsmøte er det avholdt 5 styremøter og det er behandlet 30 saker. I tillegg har vi deltatt på møter ang nyløypa på Halvmilenget, felles løypekjøring med Røros fra Høsenfjellhytta til Skistuggu på Røros, og møte ang samarbeid om løypekjøring på Halvmilenget med Hummelfjell og Os IL. Vi har også deltatt på to møter i forbindelse med langløypeprosjektet Røros-Alvdal, sammen med andre turforeninger og idrettslag. Alle lag skulle se på aktuelle traseer i sin kommune, og for Os ble det vurdert to ulike alternativer til løypetrase, en på østsida og en på vestsida av Glåma, og dette ble levert til prosjektledelsen ved Roar Aksdal.

Skiguide 
Siste vinters skiguide ble utdelt til alle medlemmer, samt at den ble lagt ut på Spar, Dalsbygda Handel og i Tolga -Os Sparebank. Som tidligere ble guiden finansiert ved salg av annonseplass i guiden. Takk til våre trofaste annonsører. Innholdet i skiguiden er som før: Oversikt over alle oppkjørte løyper i Os kommune og kart over Turforeningas løyper i Hummeldalen, Setersjøen/Vola, Åsan og Nørdalen. I tillegg inneholder den også åpningstider og bilder av de tre skihyttene i kommunen, samt noe informasjon om aktiviteter og løypekjøring fra idrettslagene og grunneierlag i kommunen.

Aktiviteter
Vår viktigste aktivitet er fortsatt oppkjøring av skiløyper. Vi prø390ver etter beste evne å tilfredsstille flest mulig, og å få til et løypenett av best mulig kvalitet. Sist vinter ble det kjørt løyper for 103902,- Dette er en liten økning fra året før, da vi kjørte løyper for 98720,- Selv om vi har kjørt for omtrent like mye de to siste årene, ser vi likevel at det er en økning fra år til år, og ut fra medlemstallet vårt har vi nok nå nådd grensa for hvor mye vi kan leie løypemaskina. Vi har ikke mange andre faste inntekter enn medlemskontingent, og i år har vi fått inn kr 82450,- på dette. Da nyløypa på Halvmilenget ble ferdig til snøen kom, har denne løypa igjen blitt kjørt med løypemaskina vinteren 2014/15, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger på den nye traseen. I det øvrige nettet fordeles kjøringen mellom helgekjøring i Nørdalen, Åsan og Sætersjøen og noe i Hummeldalen. Ettersom det før sesongen 2014/15 ble gjort utbedringer med kloppa i Hummeldalen, la vi inn noe mere kjøring der enn før. Dette er en fin trase, og ny klopp gjorde det mye enklere for løypemaskina å komme over. I tillegg ble det kjørt midtukeløype 4 ganger fra midt i januar til midt i mars. Det ble i løpet av vinteren arrangert bare en kaffeservering på setrer/hytter i forbindelse med helgas løype, da kaffeserveringa hos Eva og Kåre Røe den 8.feb rett og slett blåste bort. Et skikkelig uvær slo til og gjorde det ufremkommelig for oss. Den kaffeserveringa vi hadde var lørdag 14.3 hos Britt og Kjell Horten ved Setersjøen. Det var ganske bra med besøk denne dagen, men det foregikk mye annet akkurat denne dagen, så det hadde nok vært enda mere besøk hvis serveringa ikke hadde kollidert med andre arrangement. Vi vil rette en stor takk til vertene som tar i mot oss på sine hytter eller setrer. I sommer hadde vi som i fjor opplegget 5 på topp. Vi la ut trimbøker på 5 turmål: Elgpiggen, O-bua i Narjordet, Revsjøåsen, Synnerhogna og Bygdabua ved Dalbusjøen. Nytt av året var klippekort for den som ville være med i trekninga av premier. Vi har solgt 35 klippekort, og fått inn igjen 13 som har tatt minst 4 poster. Lørdag den 11.juli arrangerte vi fellestur til O-bua i Narjordet. Denne turen gikk inn som et av arrangementene i Sønvisfestivalen, og det var bra deltagelse i helt nydelig vær! Det har vært bra med besøk på alle topper, og vi har trekt ut tre vinnere av de som har vært på minst 4 av toppene. Vinnerne får gavekort på G-Sport på kr 200,-

Hjemmeside og sosiale medier. 
Hjemmesida vår www.osturforening.no er oppe og går igjen etter et avbrekk tidligere i år. Vi prøver så godt vi kan å holde denne oppdatert. I tillegg bruker vi Facebook-sida vår jevnlig. Der legger vi ut all info om turforeningas aktiviteter, samt bilder mm. Der ligger også til en hver tid oppdaterte opplysninger om endringer i løypekjøring. Vi oppfordrer medlemmene våre til å bruke hjemmesida vår og besøke oss på Facebook.

Merking og rydding av løyper – gave fra Gjensidigestiftelsen.
Vi kom vel i havn med dette prosjektet også tilslutt. Ny trase på Halvmilenget ble ryddet og sto klar til snøen kom, og vi er veldig fornøyd med dette. Sluttrapport er sendt inn og vi har fått godkjent den. Kostnaden med nyløypa på Halvmilenget ble såpass stor at vi måtte legge i noe egenkapital utover prosjektmidlene. Vi har søkt div instanser om støtte for om mulig å finansiere  merkostnaden. Ikke alle har gitt svar, og prosjektregnskapet blir derfor ikke avsluttet før i 2016.

Trimkasser
Os Turforening har 8 kasser som står ute hele året. Styret passer på at det er bøker i hver trimkasse vi har stående ute, og følger opp at kassene er hele og i orden. Noen kasser begynner å bli slitt, og vi bytter ut kasser etter hvert. Målet er at vi tilslutt på hvert sted, skal få på plass metallkasser som Mekanor lager. Som vanlig trakk vi ut en vinner av et gavekort på kr.200,- fra G-Sport i hver trimkasse.

Diverse
Gåstjønnåshytta har utbedret traseen fra Østvangen til Gåstjønnåshytta i sommer. De har gjort en flott jobb, og Os Turforening er med og spleiser på denne utbedringa.

Som nevnt har det blitt lagt ny klopp i Hummeldalen. Jobben er her gjort av grunneiere der, og også her er turforeninga med og bidrar økonomisk.

Før sommerferien ble vi kontaktet av Røros Tur – og Løypeforening om vi kunne ha interesse å samarbeide om løype fra Høsenfjellhytta til Skistuggu på Røros. Dette er vi positive til, og vi skulle da kontakte grunneiere på Os-sida og prøve å få til avtaler med disse. Det var bare positive tilbakemeldinger fra alle på Os-sida, og i skrivende stund har alle mottatt kontrakt som skal skrives under. Jobben er ikke helt i mål på Røros-sida enda, men vi håper å få til dette som et tilbud som helgas løype en gang i blant i fremtiden.

Nå på tampen av høsten har vi gjort noen små utbedringer forbi ei hytte på Halvmilenget, der det var litt for trangt for løypemaskina.
Medlemstall

Medlemskap 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Familie medlemmer 49 111 109 111 113 110 113

Enkelt medlemmer 51 59 56 61 72 71 75

Hyttemedlemmer 37 37 35 Inngår i andre

Støttemedlemmer 27 8 8 7 11 15 9

Totalt 142 215 210 210 214 196 197

Vi har en økning på ett medlemsskap fra i fjor, og det må vi være fornøyd med. Vi ønsker nok å fange opp enda flere, og vi ønsker jo at alle som bruker løypene våre skal være medlem i Os Turforening. Alle setter pris på løypeanlegget vårt, og skal vi kunne opprettholde standarden, er vi avhengig av at brukerne er med og bidrar.

Tilskudd
I tillegg til medlemskontingent er vi veldig takknemlige for tilskudd som kommer inn til Os Turforening. En gledelig økning er bidragene fra Norsk Tipping – grasrotandelen. I år har vi fått inn kr 14090 på dette mot kr 6493 året før! Det betyr at mange osinger velger turforeninga som sin «forening» når de tipper, og dette er flott! Vi har også fått en gave fra DNT Nord-Østerdal på kr 10200,-

Økonomi
Omlegging av skiløypa på Halvmilenget gikk inn i prosjektet som skulle dekkes av prosjektmidlene fra Gjensidigestiftelsen. Denne utbedringen med hugging og graving og planering ble forholdsvis kostbar, og vi måtte gå inn med en del egenkapital i tillegg. Dette merkes jo på konto, og når vi i tillegg bruker mere på løypekjøring enn det som kommer inn, så tærer det noe på midlene våre. Vi har også i år et underskudd, og vi må jobbe for å få drifta på plussida til neste år.

Fra regnskapet nevnes følgende hovedposter: 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Medlemskontingent: 83300 79500 82450

Tilskudd/ grasrotandel 10000 7000 24290

Utgifter til løypekjøring: 70520 98720 103903

Resultatet: + 5655 – 12966 – 19595

Sum egenkapital: + 688156 +474841 +167486

 

Os Turforening håper at de som har benyttet seg av våre løyper, og deltatt på våre arrangement det siste året, har hatt mange fine opplevelser. Styret takker for samarbeidet i året som har gått.

 

Os, 19.10.15

Wenche Ytterhaug

Gunn Nylend Axthorne

Arne Ingar Bækken

Terje Nygård

Kay Johanne Aamo

Årsberetninga kan også lastes ned som pdf herifra