25. oktober 2015

Styret 2016-2017

Leder:
Bjørn Fredheim

Løypeansvarlig:
Morten Nymoen

Sekretær:
Anne Cahtrin Johnsen

Kasserer:
Kay Johanne Aamo

Nettansvarlig:
Gunn Nylend Axthorne