Styret 2019-2020

Leder:
Gry Beathe Hummelvoll Trøan

Løypeansvarlig:
Geir Østgårdsgjelten

Sekretær:
Anne Cahtrin Johnsen

Kasserer:
Berit Mestvedthagen

Nettansvarlig:
Gunn Nylend Axthorne