Leder:
Gry Beathe Hummelvoll Trøan

Løypeansvarlig:
Geir Østgårdsgjelten

Sekretær:
Gro Anita Presthagen 

Kasserer:
Berit Mestvedthagen

Nettansvarlig:
Gunn Nylend Axthorne