Styret 2020 / 2021


Leder
Geir Østgårdsgjelten
Mob: 488 43 536

Nestleder:
Gry Beathe Hummelvoll Trøan
Mob: 481 51 194

Løypeansvarlig / nettansvarlig:
René Fromreide Lisund
Mob: 928 99 722

Sekretær:
Gro Anita Presthagen
Mob: 452 67 833

Kasserer:
Berit Mestvedthagen
Mob: 920 67 746