Nørdalen

løypekart Nørdalen Os

Nørdalen
Løypelengde: Ca 20 km
Løypa: Mye lett terreng, store deler følger seterveier. Halvmilenget til Dahlgrenvollen, Langtjønna, Høsenfjellhytta, Seteregga og Hummelfjell/TOS-arena.
Terreng: Furuskog/blandingsskog, lett kupert
Adkomst/parkering: Bredalslia, Seteregga, Os Samfunnshus, Dahlgrenvollen.
Anmerkninger: Parkeringsavgift Bredalslia

Halvmilenget
Løypelengde: 7 km
Løypa/terreng: Lett terreng i barskog. Deler av traseèn følger lysløypa. Denne løypa er fin å benytte sjøl om været ikke er det beste.
Adkomst/parkering: Hummelfjell/TOS-arena eller Os Samfunnshus

Seteregga-Høsenfjellhytta
Løypelengde: 6 km rundløype. Fra parkeringen til Høsenfjellhytta er det 2,4 km.
Løypa/terreng: Høydeforskjell på ca 170 m fra Seteregga til Høsenfjellhytta
Adkomst/parkering: Parkering ved Seteregga.

Se også løypekart over til Skistuggu på Røros her