Håkkårabben

Beskrivelse veivalg til Håkkårabben

Håkkårabben ligger inni Vangrøftdalen i Dalsbygda. Husk bompenger innover der!

Det er to muligheter for å komme inn til Håkkårabben, dem som er lokalkjent kan ta turen som en runde fra Skarvdalen, Trøavollen over Storhøyda og ned til Håkkårabben.

Men for alle andre som ikke har vært der før – så beskriver vi veien fra Hematenga, ca 5 km fra parkering:

Kjør innover Vangrøftdalen til Tverrelvbrua, der tar du til venstre over brua – kjør forbi avkjørsel til Falken, Kløftåsen 1, Dalvollan, Kløftåsen 2 og deretter svinger du av til venstre ved Jotvollen mot Hematenga. Kjør ned mot elva, (kan parkere til venstre før kloppa), men mulig å kjøre videre over kloppa – husk å stenge grinda på kloppa! Fortsett videre oppover bakken, langs et gjerde på høyre side, etter hvert kommer du til en parkeringsplass på høyre side –parker der og ta beina fatt.

• Gå traktorveien oppover til veis ende ved Kvernbekkbua (møter et stengsel i veien før du kommer til bua). Ved bua går det en sti rett oppover til venstre, den går gjennom et skogholt mot Åsen som det heter. Stien er i utgangspunktet veldig tydelig – men nedfallstrær har gjort det litt vanskelig å følge stien slavisk. Vær litt oppmerksom slik at du har stien der. Når du kommer gjennom det første skogholtet her, så deler stien seg – men hold til venstre videre bortover gjennom skogen. Stien er tydelig helt til du kommer ned til en liten bekk i et søkk med myrdrag oppover til høyre. Her går du over bekken, fortsetter til høyre gjennom gråviekjerr mot en rabb – der er stien veldig tydelig igjen.

• Gå over rabben mot neste myrdrag – etter myrdraget går stien slakt til høyre og oppover gjennom et lite skogholt, heretter svinger stien til venstre over rabben og mot høyre etter der, stien fortsetter litt oppover langs søkke innover til du må krysse bekken og oppover mot en saltstein på en haug. (stien går under et par snøfonner nå i starten av juli) Men skal være tydelig igjen etter fonnene. Her vil terrenget åpne seg mere opp og du vil se Håkkårabben – Skjæret rett opp for deg. (Ikke lett å få øye på varden enda)

• Når du kommer til saltsteinen, følg stien ned fra haugen til venstre ned mot bekken –deretter går stien langs bekken oppover mot Håkkårabben. Der bekken begynner å dele seg (ligger ei stor snøfonn akkurat der nå), hopper du over bekken til venstre –skal da kunne se stien litt tydeligere oppå rabben ovenfor deg et stykke.

• Stien fortsetter forholdsvis synlig et lite stykke videre oppover framover (altså: østover igjen) – etter hvert mye tørrabber nå og ikke så godt å se stien, men du skal over en liten bekk til og videre oppover rabbene der, varden på Håkkårabben kommer etter hvert til syne og det er der kassa står.

• Når du går videre oppover (østover igjen) mot rabben, så vil du etter hvert se bua og uthuset inn for Håkkårabben. Bua er åpen og det er mulig for alle å gå inn der. Dalsbygda Jaktlag eier bua. Du kan gå inn for å raste eller for å overnatte der. Koster kr 100 pr natt pr person å overnatte der og dem ber om at alle rengjør etter seg om man bruker den.

GOD TUR!

Se Håkkårabben på Norgeskart.no her

Klikk på bildet nedenfor for større kart