Nørderhogna

Beskrivelse for å gå på Nørderhogna til trimpost der.

Kjør innover Vangrøftdalen (husk å betale bompenger ved Løvli), kjør helt inn til Fosskleiva, ta av vei til venstre over brua mot Skarvdalen – følg veien helt opp til veiens ende ved Trøavollen i Skarvdalen. Der er det stor parkeringsplass. Når du ser på setra og hytta der, så velg sti til venstre for setra/hytta.

Velg sti til venstre for setra/hytta

Følg den noen hundre meter oppover til du kommer over tregrensa ved Beritrabben. Etter hvert der så vil stien dele seg, du må da ta den til venstre (før skiltet for Nasjonalpark).

Ta stien til venstre i sti-skillet

 

Stien er veldig tydelig helt til du kommer opp til en skråning med litt mer stein og hard mosebakke med bregner etc (det ligger snøfonn på oversiden av stien her nå). Gå da tvers over dette området, du vil se stien langs ryggen på andre siden av dette partiet.

Gå tvers over dette området

Deretter går du bratta rett oppover sørvestover for deg – helt til du kommer opp et slags søkk/kløfte. Du vil se Gråhogna på høyre side for deg med div små varder som er bygget opp. Du skal ikke dit! Hold innover den lille søkken til du kommer opp på flata. Stien er veldig tydelig her. Når du kommer opp på flata, så ser du Nørderhogna til venstre for deg (øst for deg). På flata der, så går du av stien der gråviekjerrene er som lavest.

Ta av stien der gråviekjerrene er som lavest

Så ser du stien på andre siden av kjerrene ved en stor stein. Da følger du den stien rett fram mot Nørderhogna – hold rett fram/til høyre når den deler seg oppå neste flate der.

Hold rett fram/til høyre på stien

Så går du stien rett fram mot hogna. Du ser varden etter hvert som du nærmer deg. Kassa til turforeninga er satt på varden.

Nørderhogna er et flott turmål hvor du får god utsikt. For de som er litt mer kjent, eller vil utfordre seg sjøl litt mer – kan dere gjerne ta turen over «alle hognene» (Nørderhogna – Midthogna – Synnerhogna, for så å gå ned stien til Bakkavollen, Tolga) – alle toppene vises godt fra Nørderhogna. Så ingen fare for å gå feil.

Minner om at posten på Nørderhogna kun blir stående ute til 17.august, dette etter avtale med grunneierne; Dalsbygda Jaktlag. Den 20.august begynner reinsjakta og posten skal være tatt ned i god tid før denne dato. Så start gjerne med å ta denne posten.

GOD TUR ?

Se Nørderhogna på Norgeskart.no