Årsmøte Os Turforening 2020

Årsmøte Os Turforening 2020

Velkommen på Årsmøte i Os Turforening onsdag 28. oktober kl 19.00 på Trollkroa. Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2: Konstituering – Valg av møteleder – Valg av referent – Valg av minst 2 medlemmer til å...
Årsmøte

Årsmøte

Årsmøte Os Turforening Det innkalles til årsmøte i Os Turforening onsdag 21.okt kl 19.30 på Trollkroa. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering 3. Årsberetning 4. Regnskap 5. Medlemskontingent 2015-2016 6. Valg 7. Handlingsplan 8. Innkomne...