25. oktober 2015

Om oss

Den største aktiviteten for Os Turforening er oppkjøring av skiløyper. Løypene vil i stor grad gå i eksisterende løypetraseèr som er nærmere beskrevet her på nettsidene og i løypeguiden vår. På grunn av kostnader og kvalitet på løypenettet, har vi i hovedsak prioritert tre “hovedløyper”: Nørdalen, Åsan og runden Nansenhytta-Østvangen.

MEDLEMSKAP

Medlemskontigenten er det viktigste bidraget til å opprettholde og videreutvikle våre skiløpuer. Denne kan betales til konto 1885 38 17100, og merk betalingen med navn og type medlemskap.

MEDLEMSPRISER

Enkeltmedlemmer: kr 300,-
Familiemedlemskap (med barn fra fire til atten år): kr 500,-