Sætersjøen

Løypekart Sætersjøen Dalsbygda

Nansenhytta – Østvangen
Løypelengde: ca 20 km
Løypa: Lett stigning fra Østvangen til Setersjøen, går innom Nansenhytta og Gåstjønnåshytta. Kjøres opp på Vola til Gammelstukletten og Setersjøen når forholdene tillater det.
Terreng: Lett kupert, fjellbjørk, snaufjell
Utpå vinteren kjøres det rundt Sætersjøen, med tilknytning til løypenettet i Galåen.
Adkomst/parkering: Parkering Østvangen og Nansenhytta
Anmerkninger: Parkeringsavgift på Østvangen