Slettknausen

Det er kortest å gå fra Simensvollen i Hørtdalen, bomvei ved fv 30, 50 kr. Følg veien til høyre langs gjerdet oppover, etter hvert krysser du over skiløypa/pilgrimsveien og fortsetter rett frem opp på Slettknausen. Kassa står på et tre i retning Hummelfjellet. Turen er lett, ca 3 km tur retur.

 Alternativt kan du følge pilgrimsveien fra Osåsan, første avkjøring til venstre etter veien til Hørtdalen går av. Ca 5 km tur/retur.