Årsmøte i Os Turforening torsdag 20. oktober kl 19:30 på Trollkroa.

Sakliste:
1: Godkjenning av innkallelse og sakliste
2: Konstituering
3: Årsberetning
4: Regnskap
5: Medlemskontigent
6: Valg
7: Handlingsplan
8: Innkomne saker
Vel møtt!