Årsmøte Os Turforening

Det innkalles til årsmøte i Os Turforening onsdag 21.okt kl 19.30 på Trollkroa.

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Konstituering
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Medlemskontingent 2015-2016
6. Valg
7. Handlingsplan
8. Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp, må være styret i hende innen 12.oktober.

Frasigelser av verv skjer til Tove Hummelvoll (leder valgkomiteen) innen 1.oktober.