Velkommen på Årsmøte i Os Turforening.
Møt opp og engasjer deg i tur- og løypesaker i Os!

Torsdag 15. november kl 19:00 i Samvirkebygget på Os (Brutippen 13).

Saksliste:
Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2: Konstituering

Sak 3: Årsberetning

Sak 4: Regnskap

Sak 5: Medlemskontingent 2018 – 2019

Sak 6: Valg

Sak 7: Handlingsprogram:

Sak 8: Evt. innkomne saker